Hot-line:  024 2200 9188

HomeProducts Xe chở rác chạy Điện - Xăng

Xe chở rác chạy điện thân thiện môi trường – Giải pháp xanh cho môi trường sạch: ICD chuyên sản xuất xe chở rác, xe điện chở rác, xe 3 bánh chở rác, xe điện 3 bánh, xe thu gom rác 3 bánh, xe điện thu gom rác,…

Sản phẩm

Shopping Basket