Hot-line:  024 2200 9188

HomeSản phẩm Xe phun nước rửa đường

THIẾT BỊ MÔI TRƯỜNG CHUYÊN DÙNG – Đơn vị chuyên cung cấp các loại xe phục vụ vệ sinh môi trường: Xe phun nước rửa đường, xe tưới rửa đường, xe quét bụi đô thị, xe chở rác,…

Sản phẩm

Shopping Basket