Hot-line:  024 2200 9188

Xe điện chuyên chở thực phẩm, suất ăn khu công nghiệp, khu resort

THIẾT BỊ CHUYÊN DÙNG ICD-Chuyên nhập khẩu, cung cấp Xe điện chuyên chở thực phẩm khu công nghiệp, khu resort, xe điện chở thực phẩm, xe chở thực phẩm chạy điện, xe chở suất ăn nhà máy, xe chở suất ăn khu du lịch
Shopping Basket