Về ICD CLEANING MACHINES

Công ty chúng tôi là đơn vị chuyên cung cấp Máy móc thiêt bị cho các lĩnh vực:

– Vệ sinh làm sạch công nghiệp

– Vệ sinh môi trường đô thị

– Các thiết bị nâng, hạ, kéo hàng trong nhà xưởng, kho hàng logistic,…

Tin tuyển dụng

Danh mục sản phẩm

VỀ ICD CLEANING MACHINES

Công ty chúng tôi là đơn vị chuyên cung cấp Máy móc thiêt bị cho các lĩnh vực:

  • Vệ sinh làm sạch công nghiệp
  • Vệ sinh môi trường đô thị
  • Các thiết bị nâng, hạ, kéo hàng trong nhà xưởng, kho hàng logistic,…

Danh mục sản phẩm

Tin tuyển dụng

Tin tức môi trường