Hot-line: 1800 6542  –  0961 370 688  –  024 2200 9188

Xe điện thu gom rác ngõ xóm

Xe điện thu gom rác ngõ xóm đô thị và nông thôn Dùng để chở thùng rác 120L, 240L

Xe điện thu gom rác ngõ xóm

Xe điện thu gom rác ngõ xóm đô thị và nông thôn Dùng để chở thùng rác 120L, 240L

Additional information

Shopping Basket