Xe điện thu gom rác ngõ xóm

Liên hệ

Xe điện thu gom rác ngõ xóm đô thị và nông thôn

Dùng để chở thùng rác 120L, 240L