Xe thu gom rác ngày chạy điện

Liên hệ

THIẾT BỊ MÔI TRƯỜNG CHUYÊN DÙNG – Chuyên cung cấp Xe thu gom rác ngày chạy điện, xe điện 3 bánh thu gom rác thải vụn đô thị thân thiện môi trường. Các loại xe điện phục vụ ngành vệ sinh môi trường.