Pin lithium cho máy chà sàn đẩy tay 24V-100Ah

Liên hệ

 
Sạc tiêu chuẩn 50A
Dòng xả thường 100A
Dòng xả tối đa 400A (10s)
Thời gian sạc 2h