Pin lithium cho máy chà sàn đẩy tay 24V-150Ah

Liên hệ

Sạc tiêu chuẩn 50A
Dòng xả thường 150A
Dòng xả tối đa 300A (10s)
Thời gian sạc 3h