Pin lithium cho máy chà sàn ngồi lái 24V-200Ah

Liên hệ

Sạc tiêu chuẩn 50A
Dòng xả thường 100A
Dòng xả tối đa 400A (10s)
Thời gian sạc 4h
Cell pin 3.2V100Ah