Hot-line:  024 2200 9188

Bảng báo chú ý sàn ướt

Giúp người qua lại có thể chú ý di chuyển, tránh trơn trợt nguy hiểm và ảnh hưởng đến công việc dọn đẹp của công nhân tại những khu vực đang làm vệ sinh.

Bảng báo chú ý sàn ướt ICD cung cấp là một trong loại bảng cảnh báo chữ A, được sử dụng khá thường xuyên và cần thiết hầu hết trong các công tác dọn vệ sinh. Giúp người qua lại có thể chú ý di chuyển, tránh trơn trợt nguy hiểm và ảnh hưởng đến công việc dọn đẹp của công nhân tại những khu vực đang làm vệ sinh.

bang bao san uot IPC Italy

Có thể bạn quan tâm

Shopping Basket