Hot-line:  024 2200 9188

Bảng báo rào chắn di động

Bảng báo rào chắn di động là một trong loại rào chắn, được sử dụng và cần thiết hầu hết trong các công trình.

Bảng báo rào chắn di động là một trong loại rào chắn, được sử dụng và cần thiết hầu hết trong các công trình. Giúp người qua lại có thể chú ý di chuyển, tránh nơi không phận sự, nguy hiểm và ảnh hưởng đến công việc dọn đẹp của công nhân tại những khu vực đang làm vệ sinh hoặc xây dựng.

Bảng báo rào chắn di động

Bảng báo rào chắn di động

Đặt bảng báo trước ( nơi dễ nhìn thấy) khu vực chuẩn bị làm vệ sinh ( lau sàn), hoặc khu vực sàn ướt dễ gây trơn trợt, hoặc các khu vực đang thi công nguy hiểm. Kéo dài kích thước tối đa của rào chắn.

Sau khi sử dụng xong thì gập lại và cất giữ đúng nơi quy định theo yêu cầu của từng đơn vị.

Có thể bạn quan tâm

Shopping Basket