Hot-line:  024 2200 9188

Bảng báo sàn trơn trượt

Giúp người qua lại có thể chú ý di chuyển, tránh trơn trợt nguy hiểm và ảnh hưởng đến công việc dọn đẹp của công nhân tại những khu vực đang làm vệ sinh.

Bảng báo chú ý sàn trơn trợt ICD cung cấp là một trong loại bảng cảnh báo chữ A, được sử dụng khá thường xuyên và cần thiết hầu hết trong các công tác dọn vệ sinh. Giúp người qua lại có thể chú ý di chuyển, tránh trơn trợt nguy hiểm và ảnh hưởng đến công việc dọn đẹp của công nhân tại những khu vực đang làm vệ sinh.

Bảng báo sàn trơn trượt

Bảng báo sàn trơn trượt

Khi sử dụng, đặt bảng báo trước ( nơi dễ nhìn thấy) khu vực chuẩn bị làm vệ sinh ( lau sàn), hoặc khu vực sàn ướt dễ gây trơn trợt. Sau khi sử dụng xong thì gập lại và cất giữ đúng nơi quy định theo yêu cầu của từng đơn vị.

Có thể bạn quan tâm

Shopping Basket