Bảng báo khu vực đang làm vệ sinh

Liên hệ

Giúp người qua lại có thể chú ý di chuyển, tránh trơn trợt nguy hiểm và ảnh hưởng đến công việc dọn đẹp của công nhân tại những khu vực đang làm vệ sinh.