Cây lau nhà màu vàng 40 – 60 – 90 – 110 cm

Liên hệ

Cây lau nhà gồm thân cây lau nhà, phần đế và phần tấm lau nhà làm bằng sợi vải thô hoặc bọt biển, có khả năng thấm hút nước tốt.