Xe quét hút bụi ngồi lái Chancee U-135

Liên hệ

Acquy: 48V / 80Ah

Hiệu suất làm việc: 7.000 m2/h

Tốc độ làm việc: 5-10km/h