Xe quét rác công nghiệp POWERBOSS APEX 47

Liên hệ

– Năng suất hoạt động: 7200m2/h

– Hệ thống 2 chổi bên, giúp xe lùa rác 2 bên vào giữa xe.

– Hệ thống chổi chính với nhiệm vụ quét rác vào thùng chứa rác nằm phía sau xe.