Xe quét hút bụi ngồi lái Chancee U-190CAR

Liên hệ

Acquy: 48V / 150Ah

Có hệ thống phun nước chống bụi và motor rung bụi vệ sinh lọc bụi tự động

Hiệu suất làm việc: 13.000 m2/h

Tốc độ làm việc: 5-10km/h