Máy chà sàn liên hợp chạy điện Magnum A-4E

Liên hệ

Máy chà sàn liên hợp mini chạy điện Magnum A-4E thích hợp cho các khu vực cần làm sạch phạm vi nhỏ hẹp như: Phòng bệnh viện, Siêu thị nhỏ, Tòa nhà văn phòng, nhà hàng, căng tin, lớp học,…