Máy chà sàn liên hợp ngồi lái K-80 Chancee

Liên hệ

Áp lực chà: 50kg. Tốc độ chà: 180 Rpm

Motor lái: DC 24V-600W

Motor chà: DC 24V-350Wx2

Motor hút: DC 24V-600W