Máy chà sàn liên hợp chạy bình M-50B Chancee

Liên hệ

Dung tích thùng chứa nước sạch: 50L

Dung tích thùng chứa nước thải: 55L

Hiệu suất làm việc: 2800 m2/h

Tốc độ làm việc: 4.5 km/h