Máy chà sàn liên hợp ngồi lái Magnum A-11R

Liên hệ

Bề rộng làm sạch: 850 mm (2x425mm)

Áp lực chà: 65kg. Tốc độ chà: 180 Rpm

Hiệu suất làm việc: 5950 m2/h

Tốc độ làm việc: 7 km/h