Máy chà sàn liên hợp ngồi lái K-70 Chancee

Liên hệ

Áp lực chà: 55kg. Tốc độ chà: 155 Rpm

Motor lái: DC 24V-500W

Motor chà: DC 24V-350Wx2

Motor hút: DC 24V-600W