Máy chà sàn liên hợp mini M-30 Chancee

Liên hệ

Dung tích thùng chứa nước sạch: 10L

Dung tích thùng chứa nước thải: 15L

Hiệu suất làm việc: 1350 m2/h

Tốc độ làm việc: 4.5 km/h